Güzel Sözler

İşçiye ücretini, alnının teri kurumadan veriniz. İbn Mâce, Ruhûn, 4.