Yunus Emre Sözleri

Güzel SözlerPaylaşımı

YUNUS EMRE SÖZLERİPaylaşımı

En güzelYunus Emre Sözleri sözleri

1708 Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme. 548 Olsun be aldırma yaradan yardır. Sanma ki zalimin ettiği kârdır. Mazlumun ahı indirir şâhı. Her şeyin bir vakti vardır. 371 Kalem eğri dilli, mürekkep siyah yüzlü, kağıt iki yüzlü! Şimdi kalkıp arzuhalimi yazmaya kimi mahrem kılayım? 348 Elif okuduk ötürü pazar eyledik götürü yaratılmışı hoş gördük yaratandan ötürü. 315 Aşk aşıkı şir eder, aslanı zencir eder, katı taşı mum eder 307 Aşık olamayan adem benzer yemişsiz ağaca. 282 Eğer bir müminin kalbin kırarsan hakka eylediğin secde değildir. 250 Kırk küpü yerden göğe dizseler, ortadan birini çekeler, var sen seyreyle gümbürtüyü. 236 Dünya yalan kardeşim, dünya yalan! Var mı yalan dünyada bakî kalan. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. 229 Kırma dostun kalbini; onaracak ustası yok. Soldurma gönül çiçeğini; sulamaya ibrik yok. 228 Benlik davasını bırak muhabbetten olma ırak sevgi ile dolsun yürek hoşgörülü olmaya bak. 223 Ey hayat ırmağından su içenler! Gelin soralım canlara ki güzelliği ne oldu da gidiyor. Ben hep seninim diyordu, şimdi neyi buldu da gidiyor? 219 Ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık döndük mezara. 217 Biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevda için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. 208 Benim bir karıncaya ulu nazarim vardır. 204 Dervişlik baştadır, tacda değil. Kızdırmak oddadır, sacda değil. 196 Sabır saadeti ebedi kalır sabır kimde ise o nasib alır. 193 Ya elim al kaldır beni. Ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın güldür beni. Gel gör beni aşk neyledi. 185 Benim uçmak neme gerek, hergiz gözüm ona bakmaz. 185 Sabah mezarlığa vardım, baktım herkes ölmüş yatar, her biri çaresiz olup, ömrünü yitirmiş yatar. 185 Çok söz hamal yüküdür. 183 Zulüm ile abad olanın akıbeti berbad olur. 183 Eğer, ilerde bir gün keşke demek istemiyorsan, 3 şeyi doğru seç! Eşini, işini, arkadaşını. 177 Maharet güzeli görebilmektir, sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan, alem herkes bilsin ki şunu; en büyük ibadet sevebilmektir... 177 Bu dünyaya inanma, vefasın bulam sanma. Ömrün veren ziyana, çoğu pişman içinde. 176 Türlü türlü cefanın adını aşk koymuşlar. 173 Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağulu aşı bal ile yağ ede bir söz. 173 Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan. 169 Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır. 166 Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın. 165 Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi vardır. 164 İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır. 157 Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum; bana seni gerek seni. 157 Hoştur bana senden gelen ya gonca gül, yahut dikenya hayattır, yahut kefen. Nârın da hoş, nurun da hoş kahrın da hoş, lütfun da hoş. 154 Eğer hor eğer hürmet kişiye sözden gelir. Zehr ile pişen aşı yemeğe kim gelir. 154 Beni bende demen bende değilem, bir ben vardır bende benden içeri. 153 Dervişlik olsaydı tâc ile hırka biz dahi alırdık otuza kırka. 152 Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen. 151 Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz. 149 Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür. 142 Ete kemiğe büründü, yunus deyu göründü. 138 Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. 138 Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. 129 Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için. 87 Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver onları, bana seni gerek seni.