Yalçın Küçük Sözleri

Güzel SözlerPaylaşımı

YALÇIN KÜÇÜK SÖZLERİPaylaşımı

En güzelYalçın Küçük Sözleri sözleri

227 Oligarklar, bu kadar dindar ve bu kadar porno kar olmasalar, fabrikalarda bu sükuneti sağlayamazlar. 224 İşçi sınıfı dalkavukluğu işçi sınıfını sıfırlamaktır. 206 İnsanlar uygar oldukları müddetçe en güzel soruları soramazlar, çocuk oldukları müddetçe en güzel sorulara koşarlar, kafalarında menedici bir kural veya sansür yoktur. 205 Yapısalcılık, akıl sürecinin dejenerasyonudur. Postmodernizm, akıl düşmanlığıdır. 203 Mülkiyetin tabanında korku vardır. Korkunun kaldırıldığı bir toplumda cimri de özel mülkiyet de olmaz. Korkak mutlaka cimridir. Özel mülkiyet, biriktirilmiş cimriliktir. 194 Cumhuriyet iktidarı sınırlamak demektir ve her kim sınırsız iktidar vaaz ediyorsa, bir cumhuriyet düşmanı ve yıkıcısıdır. 192 Red, bir yeni bilme düzlemine başlangıçtır. Ütopya, aklın toplumsal duvarlarını yıkarak aklı güçlendirme işidir. Kurgu, teoridir. 187 Soysuzların görgüsüz dansına turizm adını veriyoruz. 187 Her büyük devalüasyon Türkiye’de rejim değişikliğine neden olur. 187 Doğru peşinde koşmak, bir savaşa razı olmak anlamındadır. 186 Popülizm artı ampirizm eşittir köylü kurnazlığı. 180 Dünya, yirminci yüzyılın orta çağını yaşıyor.(1985) 180 Kurtuluş hep umulmadık zamandadır. 177 Pratik, teori değildir. Teori, tek tek pratikten çok ötedir. Teorinin geçerli sayılabilmesi için kendisine tıpa tıp uyan bir pratik bile gerekli değildir. 174 Ütopya, aklın egemen duvarlarını yıkabilmektir. 173 Yürek, aklın özgürlüğüdür. 166 Aşk, devrim, bilim, ayrıntıdadır. 165 Üniversitedeki profesörlerin, öğrencilerinden cahil oldukları bir aşamadayız. 165 Evlilik, en gizli özel mülkiyettir. 162 Tanzimat aydını saftır, meşrutiyet aydını eklektik ve ödüncüdür, idare-i maslahatçı. 157 Her eylem bir bilgi akışı ya da radyasyondur. Mutlak cevabı vardır. Dağ çiçekleri bile habercidir. Titreşerek haber verirler, bu, bir haberdir. 154 Felsefe, mekanı boşluk, hedefi sonsuzluk olan, bir bilgi serüvenidir. 154 Türk aydını mazoşisttir. 150 Ben bir imalat hatasıyım. 147 Başkalarının cinayetlerini işlemeye mahkûmum; çünkü cumhuriyet, yüksek estetik, yüksek ahlak ve yüksek akıl idaresidir. 145 Tekelsi düzen şizofren yurttaşlar fabrikasıdır. Egemenliğini, yurttaşlarını şizofren yaparak sürdürebiliyor. 145 Benim yaptığım tarihimizi zenginleştirmektir. Bu, tarihimizi halklaştırmak ve insanileştirmek anlamındadır. 142 Marksizm bu topraklarda biterse dünyada biter. 142 Cumhuriyet, 1925/1926 yılında kurulmuştur. 141 Yürüyemeyen, yürüyene kin duyar. Dönek dönmeyene saldırır. 140 Soramayan toplum cansızdır. 139 Aşkın kaynağı sonsuzu görebilmektir. 138 Sosyalizm hala kişilikli insan yaratmanın tek düzenidir. 138 Ya ufukları küçülüyor ya da küçük ufuklular büyüyor. 136 Tampon devlet” olarak kurulmak, çöküş ile Katolik nikâhı kıymaktır. 136 Ders kitapları, bilimsel gelişmenin ayak bağı ve giderek düşmanı oluyor. 135 Arınç, kasaba avukatlığını aşamamış bir adamdır. 130 Faşizme tırmanış ve laisizmden kopuş el eledir.(1976) 129 27 Mayıs, kesin bir halk hareketi ve devrimidir 128 Dil ve bilim, insanlığın en büyük ve en yaratıcı iki basitlemesidir. 125 Yeni insan, yeni tarih demektir. Ben insanın geleceğini değiştirmek için tarihini değiştiriyorum. 124 1956-1966 dönemini Türkiye’de Kemalizm’in en yüksek, en parlak, en yaratıcı, en coşkulu dönemi olarak düşünmek gerekir. 120 Politikada yenilgi, bilimde yanlış en büyük öğretmendir. 120 Arkadaşlarım, dostlarım, yoldaşlarım bir toprak en saf olanlarındır. Bir ülke en doğru olanlarındır. Bir yurt uğruna savaşanlarındır 118 Önce Türkoloji ve sonra kürdolojinin doğuş ve gelişmesinde emperyalizm ve emperyalistler arasındaki çatışmanın önemli rolünü netlikle görebiliyoruz. 118 Anayasanın, karakollardaki yangın talimatnamesinden daha kolay değiştirilebildiği bir iklimdeyiz, seçim hukuku bir pabuççu muştasıdır. 118 Aydın biraz da uyumsuz olabilendir. Yaşadığı ortam ile çelişkisi olan kimsedir. Aydın, biraz da kendisiyle çelişkisi olan kimsedir. Çünkü aydın, tanımı gereği, gelişen kimsedir. Ama çelişki olmadan gelişme olmaz. Aydın gelişen, gelişirken, biraz da, geliştiren kimsedir. Geliştirmeyen, aydın olmaz. 118 Musul alınmazsa, Diyarbakır verilir. 118 Güven ve irade, ne yazık, pratikten ve dıştan geliyor 115 Devrimci politika, eninde-sonunda, bir bilgi sorunudur. Devrimcilik, eninde-sonunda, epistemolojik bir süreçtir. 112 Tarih on yıllarla yazılır, on yıllar Türk aydının başını döndürür. 111 Hürriyet de, mutlak tanımı imkansız sözcük ve kavramlar arasında ve belki de başında yer alıyor; taşın hem özgür ve hem de esir olduğunu söylemek mümkündür ve bu hürriyetin anlatılmasındaki zorluğa işaret etmektedir. Hareket, istek veya alışkanlığını kaybetmiş katman veya sınıfları, hareket etmedikleri için özgürlükten yoksun sayabilir miyiz; bu nedenle, özgürlüğün bir hareket durumu ve sadece hareket durumu değil, aynı zamanda sınırlarda ve sınırları zorlayan hareket hali olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla, bir yanıyla öznede hareket isteği ve diğer yanıyla, sınırla çatışma hali yoksa, özgürlüğün varlığını söylemek, sözcüğün olumsuz anlamında, metafiziktir. 110 Sevginin kaynağı ortaklıktır. Sevmek, bir başkasını geliştirmektir. 110 İlericilik, yeniliğe düşman halkı yenilikçi yapma mücadelesidir. 110 Lenin, güçsüz Rusya sosyalizmi ile güçlü Rusya devrimci demokratlarını birleştirip, mucizevî yollarla iktidara götüren kimsedir; yolu, sosyalizmi iktidara götürüyor. 110 Türkiye, büyümezse küçülür. 105 Zor hapislik, güzel aşklar türünden, anatomi ve fizyoloji dersidir, insana kendi vücudunu öğretiyorlar. 104 27 Mayıs, halk hareketinin orduyu etkilemesidir. 12 Mart ve 12 Eylül halka karşıdır. 104 Ülkede meşruiyet kavramı, meşruiyetini yitirmiştir. 101 Korkana, korkuyu ve haine ihaneti anlatmak imkânsızdır. 100 Yüksek hedefleri öneriyorum. Sınavsız eğitim, sınavsız bir üniversite, sınavsız bir toplum için mücadele öneriyorum. 100 Felsefe, kuşku; politika, ret ile başlar. 99 Edebiyat, toplumda, davranış bağlarını kuran düzendir. 98 Yalnızlık korkusu, Türk aydınının obsesyonudur. 98 Türk gericiliği ile Kürt gericiliğinin ittifakını önlemek ve Türk devrimciliği ile Kürt ilericiliğinin ittifakını kurmak, bu benim yürüyüş ilkelerimden ve en önemlilerinden birisidir. 98 Pkk pkk diye diye Barzani’ye devlet kuruyoruz. 96 Kenan Evren ne yaparsa İsrail için yapar. 92 Solcu aydın, serseri aydın ile hesapsız delikanlının birleşimidir. 92 Baskı, candan çok beyni hedef alıyor. 89 Her çöküş tahlilini, köke kadar uzatmak durumundayız. Çökenin kökünü pür sıhhat ve inkıraz tahlillerinden masun tezekkür edemeyiz. 89 Şiddet bir ideolojiyi yerleştirmek içindir.(1986) 87 İtiraf, yüksek hızda çözülmedir. 86 Ülkemiz, sermaye birikiminden başka bütün birikimlerin reddedildiği bir yapıya dönüşmek üzeredir. 84 Emperyalist aşamada insan, ilke olarak, yeteneksiz ve beceriksizdir. 84 Yozluk, ideolojik planda, bir yanlışlıklar kokteylidir. 83 Politika, iki düşman toprak arasındaki mayın tarlasında danstır. 82 Herkes yaptığı işe benzer. Bugün büyük basında çalışıp da öküz olmamak mümkün değildir. Zordur. (1992) 81 Pamuk, Türkiye nüfusu içinde yazar olacak en son birkaç kişiden birisidir. 81 İnsan, başkasını beğenirken, kendinde olanı beğenir. 80 Yaşamak, bir dünyaya gözleri kapamalı ve bir başka dünyaya bakmaktır; yürek istiyor. Yaşamaktan korkmak, yozlaşmak oluyor 77 Sorumluluğundan kaçmak; insanın kendisine ihaneti oluyor. 76 Hapishanelerimizin tarihi, bir açıdan mizahımızın tarihidir. Ve mizah en barışçıl silahımızdır. 76 Ne manda kahramanlarımız ne de manda hainlerimiz var. 76 Doğrular, güçlü yürüyüşler içindir. 76 Pratik günü yaşamaktır. Teori geleceği. Pratik, geleceği hazırlar; teori haber verir. 75 Sosyologlar hiç bir şey bilmezler. 73 Her devrim, bir yeni bilgi teorisidir. 73 Teslim eden teslim alanın libasında ise şiiri bir hal var, demektir. 73 Modern bilgi teorisi, yaşamı gerçek bir heyecan haline sokmuştur. Bilgi ile maddenin ayrılmadığı bir zamanda, uç bir aktivist için, yaşam, teori ve yaşama alanı ise epistemolojidir. 72 İç savaşları dış savaşlardan ayırmak sanıldığı kadar kolay olmamaktadır. 72 Tarihimizi zenginleştirdim, geleceğimizi bütünleştirdim. 68 Yönetici için korkutma şiddetin kendisinden daha etkilidir. 68 Hocalarıma büyük şükran duyuyorum, lisedekilere de üniversitedekilere de. Ama bir üniversite ne demektir biliyor musun? Ben eğer üniversiteyi birincilikle bitirdiysem, ben bugün bu hale geldiysem, bu, üniversite kantinindeki yoldaş öğrenci arkadaşlarımın katkılarıyla oldu. Beni onlar yetiştirdi. 68 En önemli kaygım, genç kuşakların yazdıklarımı yeterli ölçüde tartışmadan kabullenmeleridir. 67 Tarihini değiştiremeyenler, talihini değiştiremezler. 67 Nikâh, sevginin tükeneceği korkusudur. Bu nedenle, sevgiyi tüketmedir. 65 Sevgiyi sosyalizmden çıkarmak, insanı sosyalizmin dışına itmekle birdir.