Mevlana Sözleri

Güzel SözlerPaylaşımı

MEVLANA SÖZLERİPaylaşımı

En güzelMevlana Sözleri sözleri

325 Pergel gibiyiz; bir ayağımız sımsıkı şeriata bağlı, diğer ayağımızla yetmiş iki milleti dolaşıyoruz. 281 İnsan bir ağaca benzer, kökü, ahdinde durmaktır. 233 Sen, kendi şehvetine ve arzularına aşk adını takmışsın; Hâlbuki şehvetten kurtulup aşka ulaşabilmek için yol çok uzundur. 233 Allah mermere emir vermez. 229 Oyun, görünüşte akla uymaz ama çocuk oyunla akıllanır. 214 Hırs insanı kör ve ahmak eder. Bilgisiz hale sokar da ölümü kolaylaştırır. 211 Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır. 197 Leş, bize göre rezildir ama domuza, köpeğe şekerdir, helvadır. 195 Aşk şeriatı, bütün dinlerden ayrıdır. Aşıkların şeriatı da Allah’tır, mezhebi de. Resimli Mevlana Sözleri İçin Tıklayınız. 188 Kötü nefis, yırtıcı kuştur. Resimli Mevlana Sözleri İçin Tıklayınız. 188 Şu dünyada yüzlerce ahmak, etek dolusu altın verir de, şeytandan dert satın alır. 185 Akıl padişahı kafesi kırdı mı, kuşların her biri bir yöne uçar 184 İki canlı kuşu birbirine bağlasan, dört kanatlı oldukları halde uçamazlar, çünkü ikilik mevcuttur. 183 İsa'nın eşeğinden şeker esirgenmez ama eşek yaratılışı bakımından otu beğenir. 177 Ey özden habersiz gafil! Sen hala kabukla öğünüyorsun! 176 Aşk altın değildir, saklanmaz. Aşıkın bütün sırları meydandadır.. 175 Bir köpeğin önüne bir çuval şeker koysan bile, onun gönlü yine leş peşindedir. Şekerden ne anlar o? 175 Ehil olmayanlara sabretmek ehil olanları parlatır. 174 Gerçek kokusuyla, ahmağı kandıran yalan sözün kokusu, miskle sarımsak kokusu gibi, söz söyleyenin soluğundan anlaşılır. 174 Açlık, ilaçların padişahıdır. Hekimler niye perhiz verir düşünsene. 174 O beden testisi ab-ı hayatla dopdolu, bu beden testisi ise ölüm zehiri ile. İçindekine bakarsan padişahsın, kabına bakarsan yolu yitirdin. 172 Ekmek, beden hapishanesinin mimarıdır. Resimli Mevlana Sözleri İçin Tıklayınız. 172 Nasıl olur da deniz, köpeğin ağzından pislenir, nasıl olur da güneş üflemekle söner? 171 Tanrı’nın dokuduğu kumaş ne yıpranır, ne eskir. 171 Çirkinlikle güzelliği görünüşle değil, akılla ayırt edin. 170 Sabır, insanı maksadına en tez ulaştıran kılavuzdur. 168 Bir kimseyi tanımak istiyorsan, düşüp kalktığı arkadaşlarına bak. 166 Vazifesini tam yerine getirmemiş olanın vicdan yarasına ne mazeretin devası ne ilacın şifası deva getirmiş.. 165 Sen diri oldukça ölü yıkayıcı seni yıkar mı hiç? 164 Yemekle dolu karın, şeytanın pazarıdır. Resimli Mevlana Sözleri İçin Tıklayınız. 162 İnanan, inananın aynasıdır. Resimli Mevlana Sözleri İçin Tıklayınız. 159 Kuzgun, bağda kuzgunca bağırır. Ama bülbül, kuzgun bağırıyor diye güzelim sesini keser mi hiç? 158 Birinin başına toprak saçsan başı yarılmaz. Suyu başına döksen, başı kırılmaz. Toprakla, suyla baş yarmak istiyorsan, toprağı suya karıştırıp kerpiç yapman gerek. 155 Kara odun ateşe eş oldu mu, karalığı gider, tümden ışık kesilir. 153 Dostların ziyaretine eli boş gelmek, değirmene buğdaysız gitmektir. 153 Sokak köpeğine ister altın, ister yünden tasma tak, yine sokak köpeği olmaktan kurtulamaz. 152 Dert, insana yol gösterir. Resimli Mevlana Sözleri İçin Tıklayınız. 152 Yeşillerden, çiçeklerden meydana gelen bahçe geçici, fakat akıllardan meydana gelen gül bahçesi hep yeşil ve güzeldir.. 151 Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun. Kusuru örtmeyi marifet edin! İşte o zaman kusursuz olursun. 151 Dil, anlamlara bir oluktur adeta, fakat nereden sığacak oluğa deniz? 151 Kim daha güzelse kıskançlığı daha fazla olur. Kıskançlık ateşten meydana gelir. 150 Gül solup, gül bahçesi harap olduktan sonra gülün kokusunu nereden duyabiliriz? Gülsuyundan! 149 Ölülerle savaşıp gazilik elde edilmez. 149 Genişlik, sabırdan doğar. 147 Irmak suyunu tümden içmenin imkanı yok ama susuzluğu giderecek kadar içmemenin de imkanı yok. 147 Korkunç bir kurban bayramı olan kıyamet günü, inananlara bayram günüdür, öküzlere ölüm günü. 147 Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok. 145 Adalet nedir? Her şeyi yerine koymak. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, başka yere koymak. 145 Pisler, pisliklerini yapar ama sular da temizlemeye çalışır. 143 Tövbe bineği, şaşılacak bir binektir. Bir solukta aşağılık dünyadan göğe sıçrayıverir. 142 Her dil, gönlün perdesidir. Perde kımıldadı mı, sırlara ulaşılır. 135 Dikenden gül bitiren, kışı da bahar haline döndürür. Selviyi hür bir halde yücelten, kederi de sevinç haline sokabilir. 132 Meyve ekşi bile olsa, olmadıkça ona ham derler. 129 Dünya tuzaktır. Yemi de istek. İstek tuzaklarından kaçının. 128 Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. 126 Aşk nedir, bilmiyorsan gecelere sor, şu sapsarı yüzlere, şu kupkuru dudaklara sor. Resimli Mevlana Sözleri İçin Tıklayınız. 118 Mal, sadakalar vermekle hiç eksilmez. Hayırlarda bulunmak, malı yitmekten korur. 118 Hırs, çirkinlikleri bile güzel gösterir. 117 Bilgiye ulaştı mı ayak, kanat olur. Resimli Mevlana Sözleri İçin Tıklayınız. 117 Allah ile birleşmek demek, senin varlığının O'nunla birleşmesi demek değildir. Senin yok olmandır. 115 Sabır, genişliğin anahtarıdır. 111 Bağış, kine merhemdir. 109 Aklın deveciye benzer, sense devesin. Aklın seni ram eder, ister istemez dilediği yere çeker götürür. 104 Güneşin ışığı pisliğe vursa bile pislenmez, ışıktır o. 86 Can, doğan kuşuna benzer, beden ona bir tuzak. 79 A kardeş, keskin kılıcın üzerine atılmadasın, tövbe ve kulluk kalkanını almadan gitme.