İslami Sözler

Güzel SözlerPaylaşımı

İSLAMİ SÖZLERPaylaşımı

En güzelİslami Sözler sözleri

405 Kim sabrederse, Allah ona dayanma gücü verir.Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir. Hadis-i Şerif (Müslim) 370 Nefsinin arzularına tâbi olan, Allah-ü Teâlâ'nın nasıl kul olur? Ey insan! Kime tâbi isen onun kulu olursun. 272 İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah, yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah. (Ziya Paşa) 255 Edeb hududa, sınırlara riayet etmek onu taşmamaktır. En büyük edeb ise ilâhi hududu muhafazadır, gözetmektir. 247 Ölmek felâket değildir. Asıl felâket, öldükten sonra başa gelecekleri bilmemektir. 245 Temiz ve helâl ye de, ister sabaha kadar ibadet et, ister uyu! 239 Namaz kılmak, yalnız Allah-ü Teâlâ'dan korkan müminlere, kolay gelir. 216 Şüphesiz ki Allah, sizin bedenlerinize, görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize kıymet verir. Hadis-i Şerif (Müslim) 179 Mümin güneş gibidir. Sararıp, solarak batar ama doğduğunda (ahrette) göz kamaştırır. 176 Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzurun kıymetini huzursuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayatın kıymetini ölüler bilir. 174 İhsan, Allah'a sanki görüyormuş gibi kullukta bulunmandır. Her ne kadar sen O'nu görmesen de, O seni görmektedir. Hadis-i Şerif (Müslim) 172 Hakka yaklaşmak yalvarmakla olur. İnsanlara yaklaşmak ise onlardan bir şey istememekledir. (Erzurumlu İbrahim Hakkı) 167 Şüphesiz inkar edenler, insanları Allah yolundan alıkoyanlar derin bir sapıklığa düşmüşlerdir. (Nisa Suresi, 167) 164 Hak yolunda hakikate varmak sözle olmaz, inandığın gibi yaşamakla olur. (Mevlana) 154 Vücudun rahatı az yemekte; ruhun rahatı az günahtadır. 148 İşlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi, yaptığınız iyilikleri de gizleyiniz! 145 Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl. (Bezmi Alem Valide Sultan) 140 Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. (Bakara Suresi, 152) 138 Allah nasip etmeyeceği bir şeyi hayal ettirmez. 137 İyi komşuluk, yalnız komşuya eziyet etmemek değil, komşunun eziyetlerine de katlanmak demektir. 135 Sen içine dön, yalnız dışınla meşgul olma. Çünkü sen cisminle değil ruhunla insansın. (İbn Arabi) 133 Allah her işte ihsanı emretmiştir. Hadis-i Şerif (Müslim) 125 Müslümanlar benim başıma gelen musibetlere bakarak kendi musibetleri karşısında güçlü olsunlar. Hadis-i Şerif (Muvatta) 116 Ey iman edenler! Allah'a ve Resulü'ne itaat edin ve (Kur'an'ı) işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. (Enfal Suresi, 20) 111 Ödemek niyetinde olmadığı halde borçlanan kimse hırsızdır. Hadis-i Şerif (İbn Mace) 103 İslâm, ancak kendi orijinal kavramlarıyla anlaşılır ve anlatılır. İslâmi cihat ise, yine İslâm’a göre olmak ve bir teşkilat düzeniyle yapılmak zorundadır. Bu da bir karargâha bağlılık ve itaati gerekli kılmaktadır. 84 Gözü harama bakmaktan ve başkalarının ayıplarını görmekten korumalıdır!