Hz. Muhammed Sözleri

Güzel SözlerPaylaşımı

HZ. MUHAMMED SÖZLERİPaylaşımı

En güzelHz. Muhammed Sözleri sözleri

319 En büyük düşmanın, iki kaburga kemiğinin arasında olan düşmandır. 318 Kişi malı, hanımı ve çocuğuyla imtihan edilir. 233 Müslüman, kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın" buyurmuştur. 228 İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz. 222 Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri (nafile) oruç tutup, gecelerini (nafile) ibadetle geçiren kimse gibidir. 220 Allah hüzünlü kalbi sever. 216 Şeref, edep iledir. Soy ile değildir. 212 Başkalarının kusurlarından bahsetmek istediğin vakit, kendi kusurlarını hatırla. o zaman başkalarının kusurlarıyla alakadar olmaya hakkın olmadığını hatırlarsın. 210 Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. 204 İman ikiye ayrılır; yarısı sabır ve yarısı da şükürdür. 200 Sizden birinizin, arzusu benim getirdiğim (Kur'an'a Şeriat)e uymadıkça kâmil imanla iman etmiş olamaz. 192 Kim Allah ile kendisinin arasını düzeltir, güzel yaparsa; Allah da onun, insanlarla arasını düzeltir, güzel yapar. Kim iç dünyasını (kalbini, niyetini) düzeltirse, Allah da onun dışını (davranışlarını) düzeltir 189 Her duyduğunu söylemesi, kişiye günah olarak yeter. 186 Bilgisizler içinde bir bilgili, ölüler içinde bir diridir. 184 Ali bedenimde baş gibidir. 184 Ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayınız. 183 İnsanlara layık oldukları değeri verin. 183 Bana benzemekten en çok uzak olanınız, cimri, ağzı bozuk ve çirkin söz söyleyen kimsedir. 181 Hiçbir mümin diğer bir mümine, onun hidayetni artıran ve onu helak olmaktan koruyan faydalı sözden daha değerli bir hediye vermemiştir. 178 Yönetimlerini bir kadının eline veren toplum hiçbir zaman kurtuluşa eremez. 177 Güler yüzlülük kini giderir. 169 Amellerin en hayırlısı sevdiğini Allah için sevmek buğzettiğine de Allah için buğzetmektir. 169 Zenginlik, servetin çokluğuyla değildir. Gerçek zenginlik ruhun zenginliğidir. 166 Utanmak güzeldir ama kadınlarda olursa daha da güzel olur. 163 Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu da ilimdir. 163 Allah(cc)’a iman ettikten sonra en üstün akıl, bir hakkı terk etmeden, halkla geçinebilmektir. 161 Mülk küfr ile yaşar, zulm ile yaşamaz. (Adalet mülkün temelidir.) 161 Sizden biriniz mal ve halk (evlat) hususlarında kendisinden üstün olan kimselere baktığında bir de kendisinin üstün olduğu daha aşağı kimselere baksın. 160 Ahir zamanda pek az bulunan şey, güvenilecek kardeş ve helal yoldan kazanılan paradır. 157 Abdest üzerine abdest, nur üzerine nurdur. 155 Kalbinden tam bir sadakatle Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de Allah'ın resûlü olduğuna şehadet eden bir kimseyi Allah, cehennem ateşine haram kılar. 153 İlim öğrenmek için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. 151 Ümmetim dinar ve derhemi(parayı, maddi varlıkları) yücelttiği zaman onlardan İslam'ın heybeti kaldırılır. İyilikle emretmeyi terk ettikleri zaman da vahyın bereketinden mahrum kılınırlar. 149 Kendisine mağfiret dilemek (hasleti) verilen, bağışlanmaktan mahrum kalmaz. Şükretmek (hasleti) verilen, nimetin çoğalmasından mahrum olmaz. Tövbe etmek (hasleti) verilen, tövbesinin kabul olunmasından mahrum olmaz Dua etmek (hali) verilen de icabet edilmekten mahrum olmaz. 144 Erkek hanımına, hanım da beyine sevgiyle baktıklarında, Cenab-ı Hak ta onlara rahmetle bakar. Şayet erkek, hanımının ellerini ellerine alırsa, her ikisinin de, günahları parmaklarının arasından dökülür gider. 143 Pişmanlık duymak, bir çeşit tövbedir. 142 Kim bir hayırlı işi yapmaya yönelirse, onu yapan kadar mükâfat alır. 141 Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz. 141 Benim Ehl-i Beyt’imi kendi aranızda, vücuttaki baş ve baştaki iki göz gibi kabul edin. (Tabiatıyla) Baş, gözler olmadan yolunu bulamaz. 135 Kardeşini bir günahından dolayı ayıplayan kişi, günahı işlemedikçe ölmez. 134 Erdemin en büyüğü, seninle ilişkilerini kesene iyilik etmen, senden esirgeyene vermen, sana kötülük edeni bağışlayıp, dost elini uzatmandır. 134 Güzel söz sadakadır. 133 Pek çok günahları olan bir kimse dahi olsa, zulme uğrayanın bedduası kabul görür. Fasıklığı kendine... 129 Kişinin dünya ve ahiretine faydası olmayan şeyleri terk etmesi, İslâm'ının güzelliğinden ileri gelir. 129 Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık için savaşan bizden değildir. 127 Cennet annelerin ayakları altındadır. 126 İlim bir hazinedir; anahtarı sormaktır. Allah size rahmet etsin, sorun; çünkü sormakla dört kimse mükâfat alır: Soran, cevap veren, dinleyen ve onları seven. 126 Şu dört şey kime verilirse, dört nimetten mahrum kalmaz: 124 Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir. 123 Allah’a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun. 122 Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. 119 Akıllı kişi nefsine hâkim olup ölümden sonrası için iş yapandır. Açız(akılsız) kişi ise nefsini arzularına tabi kılıp sonrada Allah'a karşı Temennide bulunandır. 119 Kötü ahlaklılık, uğursuzluktur. 118 Cennet (nefse ağır geldiği için) hoşlanılmayan şeylerle, cehennem de şehvete hitap eden şeylerle kuşatılmıştır. 116 Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki; ben (Allah Teâlâ) komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim. 114 İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözüdür. 113 Daha vakti var, ilerde yaparım demek, şeytanın mü’minlerin kalplerine bıraktığı bir vesvesedir. 113 Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyilikleridir. 111 Güzel ahlak, dostluğu sağlamlaştırır. 110 İnsanlar babalarından çok zamanlarına benzerler. 109 Kim Allah’ı gazaplandırmakla bir güç sahibini(hükümdarı vb) hoşnut ederse, Allah’ın dininden çıkmış olur. 109 Mü’minin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır; O’nun her işi hayırdır. Eğer bir genişliğe (nimete) kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir darlığa (musibete) uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur. 108 Mazlumun bedduasından sakınınız. O dua ile Allah arasında perde yoktur. 108 Eller üç kısımdır: Alan el, veren el ve tutan el. Bunların en iyisi ise veren eldir. 106 Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar. 101 Her kim mescide cemaatle namaz kılmak için gelirse, her gelişi için Allah ona cennette özel bir mükafat hazırlar. 99 Yıldızlar (denizlerde yolunu kaybedenlerin) boğulmaktan emanda kalmalarına (kurtulmalarına) vesiledir; benim Ehl-i Beyt’im ise ümmetimin ihtilaftan emanda kalmalarına vesiledir. Bu yüzden Arap’tan bir kabile onlarla muhalefet ederse ihtilafa düşer ve şeytanın hizbinde yer alır. 99 Kişi din kardeşine kâfirlik isnad ederse, bu isnad ikisinden birine döner. 95 Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır. 88 Mü'min, elinden dilinden başka Müslümanların güvende olduğu kişidir. 87 İki günü bir olan bizden değildir. 87 Her sarhoşluk veren şey (dinde yasaklanan içki olan) hamr grubundandır ve sarhoşluk veren her şey haramdır. 85 Fuhuş yeryüzünde yaygınlaşınca yer sarsıntıları (depremler) olur. İdareciler halka zulüm ve haksızlık yaptıklarında yağmurlar kesilir (Kuraklık ve kıtlık başlar). İslam toplumunda yaşayan gayr-ı müslimlere verilen sözler (taahhütler) yerine getirilmediğinde de düşman, Müslümanlara galip gelir. 85 İman, yetmiş küsur şubedir ve utanma imandan bir şubedir" buyurmuştur. 85 Temizlik imanın yarısıdır. 85 Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb (çok yalancı) diye yazılır. 84 İslam'ın düğmeleri düğme düğme çözülecek (Şeriatın emirleri tek tek terk edilecek). Her düğme çözüldükçe insanlar onu takip eden düğmeyi çözmeye teşebbüs edecekler. Bu çözülen düğmelerin ilki idari konular, sonuncusu da namazdır. 83 Sabırlı ve temkinli davranmak Allah’tan; acele etmek ise şeytandandır. 82 İnsanı helâk eden şu yedi şeyden kaçının. Onlar nelerdir ya Resulullah dediler. Bunun üzerine: Allah’a şirk koşmak, sihir, Allah’ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak buyurdu. 81 Putlara tapmanın dışında, halkla cedelleşmekten men edildiğim kadar hiçbir şeyden men edilmedim. 80 Vatan sevgisi imandandır. 79 Cihad, kıyamet gününe kadar geçerli bir emirdir. 76 Siz iffetli (namuslu) olunuz ki, hanımlarınız da iffetli olsunlar. Anne babanıza iyilik ediniz ki, çocuklarınız da size iyilik etsinler. 71 Dua da bir ibadettir.