Gurur Sözleri

Güzel SözlerPaylaşımı

GURUR SÖZLERİPaylaşımı

En güzelGurur Sözleri sözleri

246 Küçük insanların büyük gururları olur. Voltaire 228 Aptallık ve gurur, aynı kökten yetişir. Alman Atasözü 207 Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur. Stefan Zweig 195 Bazı göstermelik tevazular vardır ki, bunlar sadece gizli olan gururu örtmeye yarar. C. Rollin 187 Herkes gurura sahiptir. Farklı olan, onu belli etmedeki vasıta ve tarzlardır. La Rochefoucauld 185 Gurur insanın zihnindedir; dile gelen, onun çok küçük bir parçasıdır. Montaigne 184 Bir adam övgü aldığı zaman, bunu nasıl karşıladığına dikkat edersen, her adamın karakterini keşfedebilirsin. Seneca 181 Gururunu her şeyin üstünde tutan, hiçbir zaman olgunlaşamaz. George Fuller 173 Kısa boyluların çoğu, kapıdan geçerken başlarını vurmamak için eğilirler. La Bruyere 167 Alçak yerde tepecik, kendini dağ sanır. Şinasi 166 Başkalarına karşı gururlu davranmak ne kadar yanlışsa, kendimize karşı gururlu olmak o kadar önemlidir. La Rochefoucauld 148 Gururdan doğan halüsinasyonlar, mutsuzluğumuzun tek kaynağıdır. J. Rousseau 148 Genellikle büyük yanlışların altında gurur yatar. John Ruskin 144 Hayatta çekilen çilelerin çoğu gururumuzdan kaynaklanır. M. Maetelinck 135 Başkalarının gururuna tahammül edemeyişimiz, kendi gururumuzu incittiği içindir. La Rochefoucauld 113 Gurur, kıskançlık ve hırs, insanların kalplerini ateşleyen üç kıvılcımdır. Dante 111 Birçok kişi kendilerinde olduğu halde başkalarının gurura sahip olmasını sevmezler. Benjamin Franklin 106 Akıl için en tehlikeli hastalık gururdur. Aristo 83 Her kötülük gururdan doğar. F. Lorce 81 Gurur, kimi insanları gülünç duruma düşürürken, birçok kişiyi gülünç olmaktan kurtarır. Charles Cotton