Fatih Sultan Mehmet Sözleri

Güzel SözlerPaylaşımı

FATİH SULTAN MEHMET SÖZLERİPaylaşımı

En güzelFatih Sultan Mehmet Sözleri sözleri

237 Benim kudretimin ulaştığı yere onların hayalleri bile ulaşamaz. 185 Düşmandan yüz çevirmek korkaklıktır. Benim ikbalim yücedir. Talihsizlik ise düşmanın nasibidir. 179 Şeyhim Ak Şemseddin hazretleri ile beraber yaptığım zikrin lezzetine dünyaları bile değişmem. Eğer şeyhim izin verseydi zikir yolunu tercih eder, saltanatı terk ederdim. 155 Evet, padişah benim. Ancak siz yine de çiçekleri ona veriniz. Çünkü kendisi benim hocamdır. 149 Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim! 146 Sırrıma sakalımın bir tek telinin vakıf olduğunu bilsem, sakalımı kökünden keserim. 142 Hekimler niçin bana kıydınız. Son Sözleri. 140 Düşmanı tanımak, tehlikeyi bertaraf etmek demektir. 138 Bu gayr-i menkulatımdan elde olunacak nemalarla İstanbul’un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim. 135 Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz. 131 Baykuştan Korkumuz Yok! Biz Ki, Şahinler Sürüsü. 125 Ey Konstantiniye! Ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım. 116 Allah bu milleti elli yıldan fazla rahata koymasın, alıştırmasın. 102 Biz toprakları değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz. 98 Bunlar ki, ellerinde bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde günün belirli saatlerinde bu sokakları gezeler. Bu sokaklara tükürenlerin tükürükleri üzerine bu tozu dökeler ki yevmiye yirmişer akçe alsınlar; Maazallah herhangi bir gıda maddesi buhranı da vaki olabilir. Böyle bir hal karşısında bırakmış olduğum 100 silah ehl-i erbaba verile. Bunlar ki hayvanat-ı vahşiyyenin yumurtada veya yavruda olmadığı sıralarda Balkanlara çıkıp avlanalar ki zinhar hastalarımızı gıdasız bırakmayalar. 94 Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim! 92 İmkânın sınırını görmek için imkânsızı denemek lazım. 83 Eğer padişah siz iseniz, devletimizin bu zor gününde ordumuzun başında olmamanız törelerimize uymaz. Yok, eğer padişah ben isem, işte size emrediyorum, geliniz ve derhal ordularımın başına geçiniz. 73 Allah beni bu şehrin halkının müttefiki olarak bu zamana kadar sakladı. Biz bu şehrin düşmanlarına galip geldik ve onların vatanlarını aldık. Burayı Makedonyalılar Taselyalılar ve Moralılar almışlardı. Biz bunların bizlere karşı kötü davranışlarının intikamını yıllar geçmesine rağmen torunlarından aldık 60 Ben ki İstanbul Fatihi abd-i aciz Fatih Sultan Mehmed, bizatihi alın terimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul’un Taşlık mevkiinde kain ma'lümu'l-hudud olan 136 bab dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakf-ı sahih eylerim.