Abdülkadir Geylani Sözleri

Güzel SözlerPaylaşımı

ABDÜLKADİR GEYLANİ SÖZLERİPaylaşımı

En güzelAbdülkadir Geylani Sözleri sözleri

330 Belâlar kula Cenab-ı Hakk’ın kapısını çalmayı öğretir. 329 Bidâyet sıkıntıdır, nihayet ise sükûn. 296 Ârif hem dünyada, hem de ahirette yabancıdır. 269 Bidâyetin zorluklarına sabrederseniz nihayetin rahatı size ulaşır. 259 Allah Teâlâ rızıkların taksimini bitirmiştir. Rızıkta zerre miktarı artma ve eksilme olmayacaktır. 241 Ademoğlunun başına gelen her türlü belâ, Rabbinden şikayet etmesi yüzündendir. 235 Ârif, Allah’a her an bir öncekine göre daha yakındır. 201 Akıllı kimse ölümü düşünen ve kaderin getirdiğine razı olandır. 194 İnsanların kimlikleri güç ve makam sırasında ortaya çıkar. 193 Bâtın bilgisi, seninle Rabbin arasındaki ışıktır. 188 Allah’ı tanıyan O’nu sever. O’nu seven O’na uyar. 188 Ahireti isteyene dünyada zühd gerekir; Allah’ı isteyene ise ahirette zühd gerekir. 181 Allah’ın takdirini O’nun aleyhine delil yapmayın; çalışın, çabalayın. 180 Bir şeyi hatırlamak Allah’ı unutturuyorsa, o şey o kişi için uğursuzdur. 173 Bütün insanlar seni kendi menfaati için ister, Allah ise seni senin menfaatin için ister. 168 Allah’a ancak, O’ndan başka her şeyi terk eden kimseler yaklaşabilir. 167 Allah’ın muhabbetinde samimi olan, ne ayıp işitir, ne de kulağına ayıp gider. 155 Bilgi hayat, bilgisizlik ölümdür. 154 Bu işin başı Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet etmek, son noktası ise bütün nesneler ve davranışların birbirinin aynı olmasıdır. 149 Akıllı kişi, işlerin başlangıcına değil, sonucuna bakar. 145 Allah’tan başka her şey puttur. 137 Allah’ı bilen kimsenin O’na karşı iradesi kalmaz. 132 Amelinin karşılığında ödüllendirilmeyi bekleyen, muhlis değildir. 127 Dünyanın büyük adamları okullarının en büyük öğrencileri değildi; çoğu zaman en büyük okulları bitirenler de hayatın büyük adamları olmamışlardır. 125 Bu ilim tasavvuf ilmi, kitap sayfalarından değil, Allah erlerinin ağzından alınır. 90 Büyük âlimlere tâbi olunuz; bidat yoluna, dinde olmayıp, sonradan çıkarılan şeylere sapmayınız. İtaat ediniz, muhalefet etmeyiniz. Sabrediniz, sızlanmayınız. Sabit kalınız, ayrılıp dağılmayınız. Bekleyiniz, ümit kesmeyiniz. Özünüzü günahtan temizleyiniz, kirletmeyiniz. Hele Rabbinizin kapısından hiç ayrılmayınız. 69 Acele etme. Acele eden, ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur. Ağır ve temkinli hareket eden, o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır. Acele şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmek, Allahü teâlâdandır. Umumiyetle aceleye sebep, dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi ol. Kanaat bitmeyen bir hazinedir.